Odhlásenie

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako troch zamestnancov, je povinný túto skutočnosť oznámiť a preukázať v termíne do 30 dní odo dňa, keď došlo k skutočnosti.  Zamestnávatelia zamestnávajúci menej ako troch zamestnancov nevzniká povinnosť platiť úhradu. 

Od povinnosti platiť úhradu sú oslobodení: 

  • školy a školské zariadenia,
  • nemocnice, liečebne, hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti,
  • zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona.

Upozorňujeme, počet zamestnancov vyberateľ úhrady kontroluje v zmysle zákona o úhradách v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
< Späť
Zmena od:
Zvoľte ktoré údaje požadujete zmeniť: Zmenili ste nasledovné údaje:

Zmena počtu zamestnancov – zmena sadzby

sadzba 0 €
sadzba 4,64 €
sadzba 18,58 €
sadzba 79,66 €
sadzba 199,16 €
sadzba 464,71 €

Zmena periodicity platieb

splatnosť mesačná
splatnosť 31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
splatnosť 31.1., 31.7.
splatnosť 31.1.
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé
Späť Pokračovať
< Späť
Odhlásenie od:
Dôvod odhlásenia sa z platenia úhrady:
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé
Späť Pokračovať

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac