Odhlásenie

Zrušenie úhrady - koncesionárskych poplatkov

Poplatky budú zrušené k 1.7.2023, povinnosť platiť úhradu RTVS má platiteľ do 30.6.2023. Odhlásenie z dôvodu zrušenia povinnosti platiť úhradu RTVS neposielajte. Od 1.7.2023 Vám povinnosť platiť túto úhradu automaticky zaniká. Viac informácii k zrušeniu.


Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako troch zamestnancov, je povinný túto skutočnosť oznámiť a preukázať v termíne do 30 dní odo dňa, keď došlo k skutočnosti.  Zamestnávatelia zamestnávajúci menej ako troch zamestnancov nevzniká povinnosť platiť úhradu. 

Od povinnosti platiť úhradu sú oslobodení: 

  • školy a školské zariadenia,
  • nemocnice, liečebne, hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti,
  • zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona.

Upozorňujeme, počet zamestnancov vyberateľ úhrady kontroluje v zmysle zákona o úhradách v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
< Späť
Zmena od:
Zvoľte ktoré údaje požadujete zmeniť: Zmenili ste nasledovné údaje:

Zmena počtu zamestnancov – zmena sadzby

sadzba 0 €
sadzba 4,64 €
sadzba 18,58 €
sadzba 79,66 €
sadzba 199,16 €
sadzba 464,71 €

Zmena periodicity platieb

splatnosť mesačná
splatnosť 31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
splatnosť 31.1., 31.7.
splatnosť 31.1.
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé
Späť Pokračovať
< Späť
Odhlásenie od:
Dôvod odhlásenia sa z platenia úhrady:
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé
Späť Pokračovať

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac