ŤZP - Ťažko zdravotne postihnuté osoby

Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu

V zmysle novelizovaného Zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.4.2008 do 30.6.2023 od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.

Nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS nevzniká automaticky, pretože v zmysle Zákona 340/2012 Z. z. nárok na oslobodenie od platenia úhrady RTVS vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti.

Od 1.7.2023 sa zrušila povinnosť platiť úhradu RTVS, preto už nie je potrebné oznamovať vyberateľovi úhrady oslobodenie od platenia úhrady RTVS.

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac