Kontakt - Zamestnávatelia

Adresa na zasielanie písomností:

Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor výberu úhrad
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

 


Nový platiteľ

Pokiaľ zamestnávate viac než troch zamestnancov a nie ste ešte platiteľom.
Viac

Zmena

Ak potrebujete zmeniť údaje spoločnosti, alebo výšku či periodicitu úhrad.
Viac

Odhlásenie

Pokiaľ ste oslobodený v zmysle zákona 340 z roku 2012, máte menej než troch zamestnancov.
Viac

Telefón:

Tel.: 02 / 323 333 22

Úhrada sa poukazuje na účet vyberateľa úhrady RTVS:

číslo účtu: 7000 333 333/ 8180
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol: váš variabilný symbol
konštantný symbol: 0558.
SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: variabilný symbol (VS) pre zamestnávateľa je vytvorený z čísiel 88 + Vaše IČO.

Ak Vaše IČO je 12345678, potom Váš VS je 8812345678. V prípade, že Vaše IČO nemá 8 čísel, potom za čísla 88 doplňte toľko 0, aby počet čísel vo vytvorenom VS bol 10 (napr. pre IČO 123456 postupujte takto: 88 + 00 + 123456, Váš VS je 8800123456).

Pri platbách realizovaných cezhraničným prevodom v prospech účtu Štátnej pokladnice je nutné z dôvodu identifikácie platby doručiť avízo o vykonanom platobnom príkaze - prevodu finančných prostriedkov s uvedením vášho variabilného symbolu.

Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Zamestnávatelia - kontaktný formulár

Uveďte Váš variabilný symbol VS pod ktorým platíte úhradu RTVS pre jednoznačnú identifikáciu platiteľa úhrad.  Variabilný symbol pre zamestnávateľa je vytvorený z čísiel 88 + Vaše IČO.

Ak Vaše IČO je 12345678, potom Váš VS je 8812345678. V prípade, že Vaše IČO nemá 8 čísel, potom za čísla 88 doplňte toľko 0, aby počet čísel vo vytvorenom VS bol 10 (napr. pre IČO 123456 postupujte takto: 88 + 00 + 123456, Váš VS je 8800123456). 


V prípade akéhokoľvek preukazovania zmeny nezabudnite priložiť doklady preukazúce danú skutočnosť (pdf, jpg, word). Inak nebude vaša žiadosť spracovaná. (veľkosť súborov max. 5MB)

Nemám pridelený VS
Odoslať

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac