Informácie k zrušeniu platenia úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Národná Rada Slovenskej republiky schválila dňa 17.2.2023 zákon o zrušení úhrady poplatku RTVS. Novela zákona nadobudla účinnosť od 1.7.2023. Do 30.6.2023 bol v platnosti zákon č. 340/2012 Z. z., v zmysle ktorého bol platiteľom úhrady každá fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, ako aj zamestnávateľ, ktorý zamestnával troch a viac zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Oznamujeme Vám, že prijatím novely zákona o zrušení platenia úhrady RTVS Vám povinnosť uhrádzať poplatok RTVS do 30.6.2023 nezanikol. Zároveň prijatím novely tohto zákona Vám nezaniká ani prípadný dlh. Časté otázky k zrušeniu úhrady.

Upozornenie


Zamestnávatelia, živnostníci,

kontaktujte nás emailom na uhrady.zam@rtvs.sk, do predmetu vložte Váš variabilný symbol: 88xxxxxxxx (88 + IČO), napr. 8800123456.  
 
Zamestnávatelia sú: 
- Právnická osoba 
- Fyzická osoba - živnostník 
Zamestnávatelia platia úhradu výlučne podľa počtu zamestnancov (3 a viac), nie podľa odberu elektriny, či miesta výkonu práce. 
 
Úhrady platíte bez našej výzvy a bez faktúry, vo výške podľa preukázaného počtu zamestnancov a zvolenej periodicity s uvedením variabilného symbolu spoločnosti, t.j. 88 + IČO.
 
Platenie úhrad domácnosti nie je možné kombinovať s platbou úhrad zamestnávateľov.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 3 zamestnancov v PP alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (bez zamestnancov na dohodu) nemá povinnosť sa prihlasovať ani platiť úhrady. 

Nový platiteľ

Pokiaľ zamestnávate troch a viac zamestnancov a nie ste ešte platiteľom.
Viac

Zmena

Ak potrebujete zmeniť údaje spoločnosti, alebo výšku či periodicitu úhrad.
Viac

Odhlásenie

Pokiaľ ste oslobodený v zmysle zákona 340 z roku 2012, máte menej než troch zamestnancov.
Viac

Kto má platiť

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ.


Vznik povinnosti platiť úhradu

Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnávateľ evidoval aspoň troch zamestnancov a zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom zamestnávateľ zamestnával aspoň troch zamestnancov.
Úhradu možno zaplatiť jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok; platiteľ je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac