Nový platiteľ

Prihlásenie sa na platenie úhrady RTVS.    

Viac

Zmena

Ak potrebujete zmeniť údaje, alebo výšku či periodicitu úhrad.

Viac

Odhlásenie

Pokiaľ ste oslobodený od platenia úhrady.


Viac

Kto má platiť

V zmysle novelizovaného zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.4.2008 do 30.6.2023 platiteľom úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

Od kedy sa mám prihlásiť na platenie úhrady?

Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom sa fyzická osoba stala odberateľom elektriny.

Ak ste fyzickou osobou, ktorá bola odberateľom elektriny v rodinnom dome/byte v období od 04/2008 do 06/2023, vznikla Vám povinnosť platiť úhrady RTVS.     

Doteraz som neplatil úhradu RTVS

V prípade, ak ste boli evidovaný u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny v rodinnom dome/byte v období od 04/2008 do 06/2023, pričom ste neplatili úhradu RTVS, je potrebné túto skutočnosť vyberateľovi úhrady písomne oznámiť. V písomnom oznámení je potrebné vyberateľovi úhrady uviesť:

- Meno, priezvisko odberateľa elektriny, rodné číslo odberateľa elektriny, adresu odberného miesta, EIC kód odberného miesta a dátum vzniku povinnosti platiť úhradu RTVS, resp. od kedy ste evidovaný u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny v rodinnom dome/byte.

Písomné oznámenie zašlite cez kontaktný formulár na odkaz na inú otázku.

Po oznámení Vám pošleme platobné údaje a informácie o dlhu za obdobie od vzniku povinnosti platiť úhradu RTVS až do 06/2023, pretože od 1.7.2023 sa zrušila povinnosť platiť úhradu RTVS.  

Ak ste dostali Oznámenie o kontrole platenia úhrady

Ak Vám bol zaslaný list „Oznámenie o kontrole platenia úhrady“, RTVS ako vyberateľ úhrady v súčinnosti s dodávateľom elektriny kontrolou zistil, že Vás neeviduje v evidencii platiteľov úhrady s údajmi, ktoré sú uvedené v liste. Bližšie informácie a pokyny: Oznámenie o kontrole platenia úhrady

Prijímatelia TV signálu cez "káblovku" alebo satelit.

Ak ste boli odberateľ elektriny v období od 04/2008 do 06/2023, vzniká Vám zo zákona povinnosť platiť úhradu.

Úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS sa platila bez ohľadu na výber Vášho poskytovateľa TV signálu.

Sadzba úhrady

Základná sadzba úhrady v zmysle Zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.4.2008 do 30.6.2023 bola 4,64€ za každý, aj začatý kalendárny mesiac.

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac