Zmeny platiteľa úhrad

Požiadavku na zmenu v platiteľovi odošlite cez elektronický formulár.

Zmena sadzby

Zmena sadzby na polovicu

Poberatelia dôchodkových dávok pre zmenu sadzby na polovicu vyplnia formulár a doložia doklad od Sociálnej poisťovne o rozhodnutí o poberaní dôchodkových dávok. V žiadosti o zmenu sadzby uveďte vaše rodné číslo. 

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi pre zmenu sadzby na polovicu vyplnia formulár a doložia doklad od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi. V žiadosti o zmenu sadzby uveďte vaše rodné číslo. 

Zmenu sadzby úhrady platiteľ oznamuje prostredníctvom formulára.  

Zmena periodicity

Pre zmenu periodicity je potrebné vyplniť formulár a zapísať požadovanú periodicitu: 

- mesačná 

- štvrťročná (splatnosť 31.1., 30.4., 31.7., 31.10.)

- polročná (splatnosť 31.1., 31.7.) 

- ročná (splatnosť 31.1.) 

Zmenu periodicity úhrady platiteľ oznamuje prostredníctvom formulára.    

Zmena spôsobu úhrady 

Zo SIPO na priamu platbu na účet RTVS: zmenu je možné vykonať online cez Váš webový účet.  

Z priamej platby na SIPO: Prostredníctvom kontaktného formuláru požiadajte o zmenu spôsobu úhrady. Pokiaľ si želáte platiť úhradu pod už existujúcim evidenčným číslom SIPO, uveďte ho (SIPO evidované na vaše meno).  

Zmena priezviska 

Platitelia platiaci prostredníctvom služby SIPO: Pokiaľ požadujete zmeniť len priezvisko na SIPO lístku, o zmenu je potrebné požiadať vyberateľa úhrady písomne. 

Platitelia platiaci priamo na účet RTVS (VS 77xx): Zmenu môžete vykonať online cez váš webový účet

Zmena adresy trvalého bydliska 

Zmenu adresy trvalého bydliska nie je možné vykonať zmenovým formulárom. 

Máte povinnosť sa odhlásiť od platenia úhrady a následne sa prihlásiť na platenie úhrady s novým trvalým pobytom. 

Upozornenie: Pokiaľ sa zmenila adresa odberného miesta elektriny, k odhláške je potrebné doložiť potvrdenie o ukončení odberu elektriny. 

Zmena adresy odberného miesta elektriny 

Zmena adresy odberného miesta elektriny nie je možné vykonať zmenovým formulárom. 

Pre zmenu adresy odberného miesta elektriny máte povinnosť sa odhlásiť od platenia úhrady za pôvodné odberné miesto elektriny a následne sa prihlásiť na platenie úhrady za nové odberné miesto elektriny. K odhláške je potrebné doložiť potvrdenie o ukončení odberu elektriny

Zmena adresy doručovania SIPO lístkov 

Zmena adresy odberného miesta elektriny nie je možné vykonať zmenovým formulárom. 

Zmenu adresy na doručovanie SIPO lístkov je možné oznámiť priamo prostredníctvom kontaktného formuláru (viď nižšie), alebo listom vyberateľovi úhrady, kde uvediete evidenčné číslo SIPO prípadne variabilný symbol a adresu (ulica, číslo, PSČ, mesto) kam požadujete zasielať SIPO lístky. 

Upozornenie: Tento postup je možné vykonať len v prípade, že nie sú zmenené iné údaje platiteľa úhrady (napr. zmena adresy odberného miesta elektriny, zmena priezviska, a pod.) 


Formulár pre zmenu údajov:

Nemám pridelené ev. číslo SIPO / VS
Odoslať

Dňa Vám bola zaslaná výzva na úhradu nedoplatku. Prajete si reagovať na výzvu?

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac