Zmeny platiteľa úhrad

Požiadavku na zmenu v platiteľovi odošlite cez elektronický formulár.

Zmena periodicity

V zmysle novelizovaného Zákona 340/2012 Z. z. účinného od 1.4.2008 od 30.6.2023 mal platiteľ možnosť platiť úhradu RTVS:
- mesačne
- štvrťročne (splatnosť 31.1., 30.4., 31.7., 31.10.)
- polročne (splatnosť 31.1., 31.7.)
- ročne (splatnosť 31.1.)
Od 1.7.2023 sa zrušila povinnosť platiť úhradu RTVS, preto nie je potrebné vyberateľovi úhrady oznamovať zmenu periodicity platieb.     

Zmena spôsobu úhrady 

Od 1.7.2023 sa zrušila povinnosť platiť úhradu RTVS, preto nie je potrebné vyberateľovi úhrady oznamovať zmenu spôsobu úhrady. 

Zmena priezviska 

Od 1.7.2023 sa zrušila povinnosť platiť úhradu RTVS, preto nie je potrebné vyberateľovi úhrady oznamovať zmenu priezviska platiteľa úhrady.  

Zmena adresy trvalého bydliska 

Od 1.7.2023 sa zrušila povinnosť platiť úhradu RTVS, preto nie je potrebné vyberateľovi úhrady oznamovať zmenu adresy trvalého pobytu.

Zmena adresy odberného miesta elektriny 

Platiteľ, ktorý ukončil odber elektriny do 30.6.2023 má povinnosť vyberateľovi úhrady oznámiť a preukázať zánik povinnosti platiť úhradu RTVS. Viac info v časti Odhlásenie.

Ak sa Vám zmenilo odberné miesto od 1.7.2023, nie je potrebné vyberateľovi úhrady oznamovať zmenu odberného miesta.  


Upozornenie

 Upozorňujeme, že z dôvodu ochrany osobných údajov vyberateľ úhrady neposkytuje informácie o platiteľoch úhrady neoprávneným osobám. Ak požadujete informácie o tretích osobách, priložte sken notársky overeného splnomocnenia.   

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac