Výzva na úhradu nedoplatku

 Rozhlas a televízia Slovenska eviduje nedoplatok na úhradách za služby verejnosti poskytované RTVS v zmysle zákona č.340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS (ďalej len zákon).
Bola vám zaslaná výzva na úhradu nedoplatku vrátane prehľadu predpisov a platieb. V zmysle zákona ste povinný nedoplatok zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia.

Ako postupovať

Z menu vyberte ako postupovať: 

Kto má povinnosť platiť úhradu

Kto je povinný platiť úhradu za služby verejnosti?

Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste v byte alebo v rodinnom dome.

Vo Vašej platbe za elektrinu nie je zahrnutý poplatok za úhradu RTVS. RTVS sa platí platbou na účet RTVS alebo prostredníctvom služby SIPO (položka "Rozhlas a televízia RTVS").

Chcem uhradiť nedoplatok

Dlh môžete uhradiť bankovým prevodom, alebo platobnou kartou.
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol (VS): váš variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO uvedené vo výzve.
konštantný symbol: 0558.

BIC (SWIFT): SPSRSKBA

Úhradu už platím pod iným VS / SIPO

Ak za dané odberné miesto elektriny ste platili úhradu pod iným VS / SIPO, nahláste túto skutočnosť online

Úhradu už platím za iné odberné miesto / pod iným VS 

Platiteľ úhrady, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len raz, bez ohľadu na počet jeho odberných miest, avšak vznik tejto skutočnosti je platiteľ povinný vyberateľovi úhrady oznámiť.

Upozornenie: Odberateľ elektriny musí byť jedna a tá istá osoba.  

Ak platíte poplatok RTVS za dve alebo viac odberných miest, vzniká Vám nárok na platenie poplatku len za jedno odberné miesto a preto je potrebné sa odhlásiť z platenia poplatkov RTVS za ďalšie odberné miesto. Odhlásiť sa môžete formulárom Odhlásenie

Zanikla mi povinnosť platiť úhradu / ukončil som odber elektriny 

Ak ste ukončili odber elektriny na danom odbernom mieste elektriny a danú skutočnosť ste neoznámili a nepreukázali, odhlásiť sa môžete cez online formulár odhlásenie platiteľa 

Môžem dlh uhradiť postupne? / Je možné požiadať o splátkový kalendár?

Vyberateľ úhrady poskytuje platiteľom dohodu o postupnom uhradení nedoplatku na minimálne 3, maximálne však do konca roka 2023. Žiadosť o postupné uhradenie nedoplatku môžete vyberateľovi úhrady poslať cez kontaktný formulár.

Zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS

Od 1.7.2023 sa v zmysle Zákona 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.

Ak ste platili úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám na SIPO doklade nie je vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Ak ste platili úhradu RTVS prevodným príkazom, aktuálne už nemáte povinnosť ju platiť. Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu RTVS, zrušte si ho.

Ďakujeme.

Viac informácií

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac