Výzva na úhradu nedoplatku

 Rozhlas a televízia Slovenska eviduje nedoplatok na úhradách za služby verejnosti poskytované RTVS v zmysle zákona č.340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS (ďalej len zákon).
Bola vám zaslaná výzva na úhradu nedoplatku vrátane prehľadu predpisov a platieb. V zmysle zákona ste povinný nedoplatok zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia.

Ako postupovať

Z menu vyberte ako postupovať: 

Kto má povinnosť platiť úhradu

Kto je povinný platiť úhradu za služby verejnosti?

Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste v byte alebo v rodinnom dome.

Vo Vašej platbe za elektrinu nie je zahrnutý poplatok za úhradu RTVS. RTVS sa platí platbou na účet RTVS alebo prostredníctvom služby SIPO (položka "Rozhlas a televízia RTVS").

Chcem uhradiť nedoplatok

Dlh môžete uhradiť bankovým prevodom, alebo platobnou kartou.
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol (VS): váš variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO uvedené vo výzve.
konštantný symbol: 0558.

BIC (SWIFT): SPSRSKBA

Úhradu už platím pod iným VS / SIPO

Ak za dané odberné miesto elektriny ste platili úhradu pod iným VS / SIPO, nahláste túto skutočnosť online

Úhradu už platím za iné odberné miesto / pod iným VS 

Platiteľ úhrady, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len raz, bez ohľadu na počet jeho odberných miest, avšak vznik tejto skutočnosti je platiteľ povinný vyberateľovi úhrady oznámiť.

Upozornenie: Odberateľ elektriny musí byť jedna a tá istá osoba.  

Ak platíte poplatok RTVS za dve alebo viac odberných miest, vzniká Vám nárok na platenie poplatku len za jedno odberné miesto a preto je potrebné sa odhlásiť z platenia poplatkov RTVS za ďalšie odberné miesto. Odhlásiť sa môžete formulárom Odhlásenie

Zanikla mi povinnosť platiť úhradu / ukončil som odber elektriny 

Ak ste ukončili odber elektriny na danom odbernom mieste elektriny a danú skutočnosť ste neoznámili a nepreukázali, odhlásiť sa môžete cez online formulár odhlásenie platiteľa 

Môžem dlh uhradiť postupne? / Je možné požiadať o splátkový kalendár?

Vyberateľ úhrady poskytuje platiteľom dohodu o postupnom uhradení nedoplatku na minimálne 3, maximálne však do konca roka 2023. Žiadosť o postupné uhradenie nedoplatku môžete vyberateľovi úhrady poslať cez kontaktný formulár.

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac