Viacnásobný odber elektriny

Ďalšie odberné miesta elektriny

Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady

Nárok na platenie úhrady len za jedno odberné miesto vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. 

Upozornenie: Odberateľ elektriny musí byť jedna a tá istá osoba.   

Doklady potrebné k preukázaniu skutočnosti:

Nahlásenie ďalšieho odberného miesta elektriny:

Nahlásenie ďalšieho odberného miesta elektriny využijete v prípade, že za nahlasované odberné miesto úhradu neplatíte, resp. nemáte k úhrade za dané odberné miesto pridelené evidenčné číslo SIPO alebo variabilný symbol. Úhradu už platíte za iné odberné miesto elektriny. 

  • Evidenčné číslo SIPO alebo variabilný symbol (77xxx) pod ktorým platíte úhrady RTVS. 
  • Zmluvy, faktúry alebo potvrdenia od Vášho dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny. 
  • Oslobodenie od platenia úhrady platiteľ oznamuje prostredníctvom formulára.

Odhlásenie od platenia ďalšie odberné miesto elektriny: 

Odhlásenie od platenia za ďalšie odberné miesto elektriny využijete v prípade, že dané odberné miesto elektriny úhradu platíte, a zároveň úhradu platíte aj za iné odberné miesto elektriny. 

  • Evidenčné číslo SIPO alebo variabilný symbol (77xxx) pod ktorým platíte úhrady RTVS za odhlasované (ďalšie) odberné miesto elektriny. 
  • Evidenčné číslo SIPO alebo variabilný symbol (77xxx) pod ktorým platíte a budete naďalej platiť úhrady RTVS. 
  • Zmluvy, faktúry alebo potvrdenia od Vášho dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny. 
  • Oslobodenie od platenia úhrady platiteľ oznamuje prostredníctvom formulára.

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac

Inkaso

Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

čítať viac