Výzva na úhradu nedoplatku

Rozhlas a televízia Slovenska eviduje nedoplatkok na úhradách za služby verejnosti poskytované RTVS v zmysle zákona č.340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS (ďalej len zákon). 

Bola vám zaslaná výzva na úhradu nedoplatku vrátane prehľadu predpisov a platieb. V zmysle zákona ste povinný nedoplatok zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia. 

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

Zamestnávateľ platí úhradu za každý kalendárny mesiac vo výške podľa počtu zamestnancov


Úhrada nedoplatku

Úhradu môžete vykonať bankovým prevodom, alebo platobnou kartou

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol (VS): váš variabilný symbol (88 + Vaše IČO, napr.: 8800123456)
konštantný symbol: 0558.
BIC (SWIFT): SPSRSKBA


Aktuálny prehľad predpisov a platieb

Aktuálny prehľad predpisov a platieb je prístupný v časti „Môj účet“.

Pokiaľ ho ešte nemáte vytvorený, zaregistrujte sa prostredníctvom odkazu „Registrácia webového účtu“.

Aktivačný kód pre váš VS je uvedený na výzve na úhradu nedoplatku.  


Zmenu sadzby úhrady z dôvodu zmeny počtu zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní odo dňa, kedy došlo k skutočnosti.
Zmena platiteľa (sadzba, periodicita, korešpondenčná adresa) sa vykonáva cez formulár zmena platiteľa


Pre odhlásenie sa z platenia úhrady

V prípade, že zamestnávate menej ako troch zamestnancov (0, 1 alebo 2) alebo ste v zmysle zákona o úhradách oslobodený, ste povinný túto skutočnosť oznámiť a preukázať do 30 dní odo dňa, keď došlo k skutočnosti. 

Odhlásenie platiteľa (menej ako traja zamestnanci, oslobodenie v zmysle zákona) sa vykonáva cez formulár odhlásenie platiteľa


Viac informácii na www.uhrady.rtvs.sk - časť Zamestnávatelia. 

Upozornenie pre SIPO platiteľov - zvýšenie poplatku Slovenskou poštou

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská pošta zvyšuje poplatky za využívanie služby SIPO: pri hotovostných platbách na 1,30 € a pri bezhotovostných platbách na 0,30 €.

Pri platbe priamo na účet RTVS poplatok Slovenskej pošte platiť nemusíte. Odporúčame zmenu spôsobu úhrady zo SIPO na priamu platbu na účet RTVS.

Zmeňte si spôsob úhrady.

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac

Inkaso

Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

čítať viac