Informácie k zrušeniu platenia úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Národná Rada Slovenskej republiky schválila dňa 17.2.2023 zákon o zrušení úhrady poplatku RTVS. Novela zákona nadobudne účinnosť od 1.7.2023. Do tejto doby je v platnosti zákon č. 340/2012 Z. z., v zmysle ktorého je platiteľom úhrady každá fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. Oznamujeme Vám, že prijatím novely zákona o zrušení platenia úhrady RTVS Vám povinnosť uhrádzať poplatok RTVS do 30.6.2023 nezaniká. Zároveň prijatím novely tohto zákona Vám nezaniká ani prípadný dlh. Aktuálne platný zákon.

Oznámenie o kontrole platenia úhrady

Ak Vám bol zaslaný list „Oznámenie o kontrole platenia úhrady“, RTVS ako vyberateľ úhrady v súčinnosti s dodávateľom elektriny kontrolou zistil, že Vás neeviduje v evidencii platiteľov úhrady s údajmi, ktoré sú uvedené v liste. Bližšie informácie a pokyny: Oznámenie o kontrole platenia úhrady.  

Výzva na úhradu nedoplatku

Ak Vám prišla výzva na úhradu nedoplatku, prečítajte si bližšie inštrukcie pre Domácnosti, alebo pre Zamestnávateľov.  Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská pošta zvyšuje poplatky za využívanie služby SIPO:

pri hotovostných platbách na 1,30 € a pri bezhotovostných platbách na 0,30 €.
Pri platbe priamo na účet RTVS poplatok Slovenskej pošte platiť nemusíte.
Odporúčame zmenu spôsobu úhrady zo SIPO na priamu platbu na účet RTVS.
Zmeňte si spôsob úhrady.

V prípade zmeny spôsobu platenia úhrady na platenie úhrady inkasom na účet RTVS bez poplatku za inkaso, je potrebné si zmeniť spôsob úhrady a poslať žiadosť o inkaso online. Viac info: uhrady.rtvs.sk/domacnosti/inkaso

Neprešlo Vám SIPO inkaso?

Ak Vám neprešlo inkaso cez Slovenskú poštu, úhradu môžete zaplatiť jednorazovo nasledovne: 

Platba platobnou kartou alebo 

Prevodným príkazom na účet SK86 8180 0000 0070 0033 3333 s uvedením evidenčného čísla SIPO ako variabilný symbol. 

Nový platiteľ

Prihlásenie sa na platenie úhrady.

Viac

Zmena

Ak potrebujete zmeniť údaje. 

Viac

Odhlásenie

Pokiaľ máte nárok na odhlásenie od platenia úhrad alebo máte nárok na oslobodenie  v zmysle zákona 340 z roku 2012.

Viac
Inkaso Platba kartouPlatba mobilom

Jednoduchá správa klientského účtu odkiaľkoľvek

  • Rýchle prihlásenie nového platiteľa
  • Jednoduché zmeny vo svojom klientskom účte
  • Odhlásenie od platenia
  • Prehľad platieb
  • Prístup cez počítač, tablet či mobil
  • Zabezpečený prístup z akéhokoľvek miesta

Online platba na pár klikov

  • Platba platobnou kartou cez platobnú bránu
  • Platba mobilným telefónom cez službu VIAMO
  • Možnosť platiť pod evidenčným číslom SIPO ako aj pod variabilným symbolom

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac