Upozornenie pre SIPO platiteľov - zvýšenie poplatku Slovenskou poštou

Od 01. 05. 2021 pristúpila Slovenská pošta k zavedeniu poplatku za realizáciu SIPO inkasom z účtu vo výške 0,20 €. Tento poplatok je účtovaný Slovenskou poštou. V prípade zmeny spôsobu platenia úhrady na platenie úhrady inkasom na účet RTVS bez poplatku za inkaso, je potrebné si zmeniť  spôsob úhrady a poslať žiadosť o inkaso online.  Viac info: uhrady.rtvs.sk/domacnosti/inkaso

Oznámenie o kontrole platenia úhrady

Ak Vám bol zaslaný list „Oznámenie o kontrole platenia úhrady“, RTVS ako vyberateľ úhrady v súčinnosti s dodávateľom elektriny kontrolou zistil, že Vás neeviduje v evidencii platiteľov úhrady s údajmi, ktoré sú uvedené v liste. Bližšie informácie a pokyny: Oznámenie o kontrole platenia úhrady.  

Inkaso

Platiteľ úhrady platiaci úhradu na účet RTVS môže úhradu platiť pravidelne prostredníctvom Inkaso SEPA mandátu

Nový platiteľ

Prihlásenie sa na platenie úhrady.

Viac

Zmena

Ak potrebujete zmeniť údaje. 

Viac

Odhlásenie

Pokiaľ máte nárok na odhlásenie od platenia úhrad alebo máte nárok na oslobodenie  v zmysle zákona 340 z roku 2012.

Viac
Inkaso Platba kartouPlatba mobilom

Informácia pre dôchodcov

..Platiteľ úhrady, ktorý mal nárok na platenie úhrady za služby RTVS v zníženej sadzbe 2,32 eur k 31.12.2019 a v tejto výške ju aj platil (z dôvodu poberania dôchodkových dávok alebo dávok v hmotnej núdzi), je od 1.1.2020 automaticky oslobodený od platenia tejto úhrady. Platiteľ platiaci úhradu cez SIPO nebude mať po tomto dátume predpis RTVS na SIPO doklade. Nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Platiteľ, ktorý platil úhradu priamo na účet RTVS, od 1.1.2020 nemá povinnosť platiť úhradu (je potrebné zrušiť prípadný trvalý príkaz na úhradu vo svojej banke).

Platiteľ úhrady, ktorý platí úhradu vo výške 4,64 eur, je poberateľom dôchodkových dávok podľa § 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti má nárok na oslobodenie od platenia úhrady od nasledujúceho mesiaca po oznámení a preukázaní tejto skutočnosti. Odhlásenie od platenia úhrady je možné vykonať v časti Odhlásenie, alebo vyplnením tlačiva na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

rozbaliť

Jednoduchá správa klientského účtu odkiaľkoľvek

  • Rýchle prihlásenie nového platiteľa
  • Jednoduché zmeny vo svojom klientskom účte
  • Odhlásenie od platenia
  • Prehľad platieb
  • Prístup cez počítač, tablet či mobil
  • Zabezpečený prístup z akéhokoľvek miesta

Online platba na pár klikov

  • Platba platobnou kartou cez platobnú bránu
  • Platba mobilným telefónom cez službu VIAMO
  • Možnosť platiť pod evidenčným číslom SIPO ako aj pod variabilným symbolom

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac

Inkaso

Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

čítať viac