Výzva na úhradu nedoplatku

Rozhlas a televízia Slovenska eviduje nedoplatok na úhradách za služby verejnosti poskytované RTVS v zmysle zákona č.340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS (ďalej len zákon). 

Bola vám zaslaná výzva na úhradu nedoplatku vrátane prehľadu predpisov a platieb. V zmysle zákona ste povinný nedoplatok zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia. 

Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

 


Úhrada nedoplatku

Dlh môžete uhradiť bankovým prevodom, alebo platobnou kartou

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol (VS): váš variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO uvedené vo výzve. 
konštantný symbol: 0558.
BIC (SWIFT): SPSRSKBA


Aktuálny prehľad predpisov a platieb

Aktuálny prehľad predpisov a platieb je prístupný v časti „Môj účet“.

Pokiaľ ešte nemáte webový účet vytvorený, zaregistrujte sa prostredníctvom odkazu „Registrácia webového účtu“.

  


Ak úhradu už platíte pod iným VS / SIPO 

Ak za dané odberné miesto elektriny ste platili úhradu pod iným VS / SIPO, nahláste túto skutočnosť online.  


Ak Vám zanikla povinnosť platiť úhradu 

Ak ste ukončili odber elektriny na danom odbernom mieste elektriny a danú skutočnosť ste neoznámili a nepreukázali, odhlásiť sa môžete cez online formulár odhlásenie platiteľa.  

 


Môžem dlh uhradiť postupne? / Je možné požiadať o splátkový kalendár?

Vyberateľ úhrady poskytuje platiteľom dohodu o postupnom uhradení nedoplatku na minimálne 3, maximálne však 12 mesiacov. Žiadosť o postupné uhradenie nedoplatku môžete vyberateľovi úhrady poslať cez kontaktný formulár

 


Viac informácii na www.uhrady.rtvs.sk - časť Domácnosti. 

Upozornenie pre SIPO platiteľov - zvýšenie poplatku Slovenskou poštou

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská pošta zvyšuje poplatky za využívanie služby SIPO: pri hotovostných platbách na 1,30 € a pri bezhotovostných platbách na 0,30 €.

Pri platbe priamo na účet RTVS poplatok Slovenskej pošte platiť nemusíte. Odporúčame zmenu spôsobu úhrady zo SIPO na priamu platbu na účet RTVS.

Zmeňte si spôsob úhrady.

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac

Inkaso

Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

čítať viac