Inkaso

Požiadavku na zmenu v platiteľovi odošlite cez elektronický formulár.

Kto môže platiť cez inkaso 


Cez Inkaso môže v súčasnosti platiť platiteľ úhrady, ktorý platí úhradu priamo na účet RTVS, t.j. nemá pridelené evidenčné číslo SIPO ale variabilný symbol začínajúci na 77.  

Ak platíte úhradu RTVS prostredníctvom služby SIPO, je potrebné, aby ste zmenili spôsob úhrady cez váš webový účet

Ak nemáte zriadený webový účet, zaregistrujte sa.  

Zmena spôsobu úhrady zo SIPO na účet RTVS

Ak si prajete platiť úhradu prostredníctvom inkasa, je potrebné, aby ste zmenili spôsob úhrady zo SIPO na priamu úhradu. Ak platíte úhradu prostredníctvom variabilného symbolu začínajúceho na 77, je možné priamo požiadať o platenie cez inkaso. 

Zmenu spôsobu úhrady môžete vykonať online cez vás webový účet

Ak nemáte zriadený webový účet, zaregistrujte sa.  

Vytvorenie webového účtu  

Ak nemáte zriadený webový účet, vytvoriť si ho môžete cez registráciu účtu

Platenie cez inkaso pre Zamestnávateľov  

Zamestnávatelia nemajú možnosť platiť úhradu inkasom.  

Ako zrušiť platenie úhrady cez inkaso 

V prípade, že máte zriadený mandát na platenie úhrady cez inkaso, a prajete si ho zrušiť, kontaktujte nás cez Kontaktný formulár.  


ŽIADOSŤ O PLATENIE ÚHRADY PROSTREDNÍCTVOM INKASA

Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“) je vyberateľom a príjemcom úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (ďalej len „úhrada“) v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (ďalej len „zákon o úhrade za služby“).

Žiadateľ je platiteľom úhrady v zmysle § 3 písm. a) zákona o úhrade za služby.

Upozornenie

Vyplnením a odoslaním tohto formulára žiadate RTVS o umožnenie platiť úhrady prostredníctvom inkasa a zaväzujete sa prostredníctvom tlačiva Mandát na inakso v SEPA splnomocniť RTVS na opakované posielanie platobných príkazov do vašej banky na odpísanie sumy v prospech RTVS vo výške 4,64 eur (vo výške platnej sadzby úhrady v zmysle zákona o úhrade za služby) z vášho účtu a zároveň vašu banku na odpísanie sumy 4,64 eur (vo výške platnej sadzby úhrady v zmysle zákona o úhrade za služby) z vášho účtu v súlade s platobnými príkazmi od Rozhlasu a televízie Slovenska.

Žiadateľ vyplnením a zaslaním tohto formulára pre inkaso žiada RTVS o umožnenie platiť úhradu prostredníctvom inkasa v SEPA.

Formulár pre inkaso:

*
*
*
*
*
< Späť

Vyplnením nasledujúceho formulára si vytvoríte žiadosť na aktiváciu inkasa na platenie úhrady RTVS.

Po odoslaní žiadosti a jej spracovaní vám bude doručený email na vami zadanú emailovú adresu s údajmi, ktoré budete potrebovať, aby ste si mohli aktivovať inkaso na vašom bankovom účte.

Nezabudnite si vo vašej banke zadať súhlas s inkasom, inak nebude spôsob platby inkasom aktívny.

Upozornenie:

Inkaso je zatiaľ funkčné len pre slovenské banky, t.j. v IBANe je uvedené „SK“.

Čestné prehlásenie: Odoslaním formuláru čestne vyhlasujem, že som uviedol svoje údaje o platiteľovi úhrady a číslo účtu uvedené v žiadosti je evidované v banke na moje meno.
Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len: „RTVS“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na účely: online registrácie v systéme platenia úhrad prostredníctvo inkasa a to za služby verejnosti poskytované RTVS; vybavovanie mojich žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) a informovania zo strany RTVS ohľadom platenia úhrad (napríklad zmena sadzby, výška preplatkov a nedoplatkov), a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, IBAN a emailová adresa.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Podrobné informácie nájdete na rtvs.org. Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uverejnenom a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení, zverejnenými na uhrady.rtvs.sk/gdpr.
Späť Pokračovať

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac